Chú mèo đam mê đi “ấp trứng dạo”
Social

Chú mèo đam mê đi “ấp trứng dạo”

Đôi khi các con vật cưng có những sở thích lạ khiến chủ nhân cạn lời, chẳng hạn như đại “boss” dưới đây hàng ngày đều chạy đến chuồng gà để thực hiện đam mê.