'Malignant' và cái giá 40 triệu USD cho tội ác của kẻ sát nhân
Phim rạp

'Malignant' và cái giá 40 triệu USD cho tội ác của kẻ sát nhân

James Wan thử sức với thể loại phim kinh dị sát nhân trong phim mới. Trước đó, anh chuyên trị dòng tâm linh kỳ bí.

'Malignant' và câu chuyện về tội ác tốn 40 triệu USD
Phim rạp

'Malignant' và câu chuyện về tội ác tốn 40 triệu USD

James Wan thử sức với thể loại phim kinh dị sát nhân trong phim mới. Trước đó, anh chuyên trị dòng tâm linh kỳ bí.

'Malignant' và 40 triệu USD cho tội ác của kẻ sát nhân
Phim rạp

'Malignant' và 40 triệu USD cho tội ác của kẻ sát nhân

James Wan thử sức với thể loại phim kinh dị sát nhân trong phim mới. Trước đó, anh chuyên trị dòng tâm linh kỳ bí.