Tiếp tục cơn sắm sanh trả đũa: Khốc liệt hơn ngày đầu, đến chỗ xếp hàng cũng quá tải
Đời sống

Tiếp tục cơn sắm sanh trả đũa: Khốc liệt hơn ngày đầu, đến chỗ xếp hàng cũng quá tải

Kết luận lại là cảnh tượng mua sắm phục thù hôm nay còn khốc liệt hơn 1 ngày trước đó rất nhiều nhé!

Hội làm công ăn lương trước trào lưu nghỉ việc bất chấp: Cứ tránh xa mệt mỏi, đã đến lúc không phải cố kiếm thật nhiều tiền
Đời sống

Hội làm công ăn lương trước trào lưu nghỉ việc bất chấp: Cứ tránh xa mệt mỏi, đã đến lúc không phải cố kiếm thật nhiều tiền

Có những người đồng tình 2 tay 2 chân với xu hướng mới này nhưng cũng có người còn tỏ ra nghi ngại, và cho rằng đây là lối sống bốc đồng.