iPhone giá 50 triệu - bằng cả mấy tháng lương nhưng tại sao nhiều người vẫn đổ xô mua không tính toán?
Đời sống

iPhone giá 50 triệu - bằng cả mấy tháng lương nhưng tại sao nhiều người vẫn đổ xô mua không tính toán?

Có cảm giác chỉ cần trên tay cầm "táo khuyết" thì đi đường, ai cũng phải ngước nhìn mình và đầu mình sẽ được ngẩng cao hơn bình thường.

Chọn luôn 1 màu iPhone 13 để khám phá tính cách thật của bạn!
Đời sống

Chọn luôn 1 màu iPhone 13 để khám phá tính cách thật của bạn!

Tiền đâu để mua thì chưa biết nhưng cứ chọn đã!