Vừa buồn cười vừa thương cô gái độn trán như ổi rơi trúng đầu
Thời trang

Vừa buồn cười vừa thương cô gái độn trán như ổi rơi trúng đầu

Chắc hẳn nhiều chị em sẽ từ bỏ ý định độn trán thẩm mỹ sau khi xem loạt ảnh này.

Vừa bi vừa hài pha độn trán sưng vù như ổi rơi trúng đầu
Thời trang

Vừa bi vừa hài pha độn trán sưng vù như ổi rơi trúng đầu

Chắc hẳn nhiều chị em sẽ từ bỏ ý định độn trán thẩm mỹ sau khi xem loạt ảnh này.