Hari Won bị khủng bố ảnh hạnh phúc bên Tiến Đạt
Tin Sao

Hari Won bị khủng bố ảnh hạnh phúc bên Tiến Đạt

Không chỉ bị spam ảnh cũ bên Tiến Đạt, Hari Won còn bị nhóm antifan chỉ trích với những lý do vô cớ.

Hari Won bị khủng bố ảnh cũ hạnh phúc bên Tiến Đạt
Tin Sao

Hari Won bị khủng bố ảnh cũ hạnh phúc bên Tiến Đạt

Không chỉ bị spam ảnh cũ bên Tiến Đạt, Hari Won còn bị nhóm antifan chỉ trích với những lý do vô cớ.