Thêm 1 bài hát gia nhập 'hội b-side ngang ngược' của YG, hot đến mức được làm cả MV!
V-pop

Thêm 1 bài hát gia nhập 'hội b-side ngang ngược' của YG, hot đến mức được làm cả MV!

Nhờ sức nóng của Darari, YG vừa thông báo sẽ làm MV cho ca khúc b-side viral của TREASURE.