Nhà hàng, quán ăn uống “điều khiển” thực khách bằng “chiêu trò” như thế này bảo sao chưa đã miệng đã hết tiền!
Đời sống

Nhà hàng, quán ăn uống “điều khiển” thực khách bằng “chiêu trò” như thế này bảo sao chưa đã miệng đã hết tiền!

Nếu không biết rõ những “độc chiêu” này, có khi chưa kịp ăn cho “đã cái nư” thì bạn cạn ví với các hàng quán ăn uống rồi đó.