Giận chủ đi công tác không dắt theo, chú chó quyết tâm lập mưu trả thù
Social

Giận chủ đi công tác không dắt theo, chú chó quyết tâm lập mưu trả thù

Vì đi công tác không thể đem theo nên “sen” để đại “boss” ở lại, lúc quay về thấy cảnh tượng nhà tan cửa nát làm chủ nhân khóc thét.

Chú chó ngồi ăn vạ vòi vĩnh chủ nhân mua cho một chiếc đùi gà
Social

Chú chó ngồi ăn vạ vòi vĩnh chủ nhân mua cho một chiếc đùi gà

Chú chó cùng chủ nhân đi dạo, nhưng khi ngang qua tiệm “ruột” lại ăn vạ vòi vĩnh “sen” phải mua cho một chiếc đùi gà mới chịu