Mắng vợ 'không biết gì ngoài vâng dạ', vợ đáp trả chồng 'á khẩu'
Tình yêu

Mắng vợ 'không biết gì ngoài vâng dạ', vợ đáp trả chồng 'á khẩu'

Sau đó anh buộc phải nhận sai, gọi vợ về nói chuyện lại mình mới chấp nhận tha thứ.

Vợ đau răng xin tiền đi khám, chồng đưa đúng 100k còn nói phũ
Tình yêu

Vợ đau răng xin tiền đi khám, chồng đưa đúng 100k còn nói phũ

Hãy nhớ, lấy vợ mà cứ khăng khăng phân ra tiền anh, tiền tôi rồi nhỏ mọn với chính bạn đời của mình thì còn có ý nghĩa gì.