CL mặc mỗi quần nội y cũng 'chặt đẹp' cô em Rosé tại Met Gala
Thời trang

CL mặc mỗi quần nội y cũng 'chặt đẹp' cô em Rosé tại Met Gala

Đúng chủ đề hay không thì chưa biết, nhưng chắc chắn về độ sexy thì ăn đứt cô em Rosé.

CL mặc mỗi nội y táo bạo cũng 'chặt đẹp' cô em Rosé tại Met Gala
Thời trang

CL mặc mỗi nội y táo bạo cũng 'chặt đẹp' cô em Rosé tại Met Gala

Đúng chủ đề hay không thì chưa biết, nhưng chắc chắn về độ sexy thì ăn đứt cô em Rosé.