Gã tội phạm thoát án tù vì có 24 nhân cách
Phim rạp

Gã tội phạm thoát án tù vì có 24 nhân cách

Loạt phim tài liệu “Monsters Inside: The 24 Faces of Billy Milligan” khám phá trường hợp đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ được miễn tội vì hội chứng đa nhân cách.

Vụ án gã tội phạm thoát tội vì có 24 nhân cách
Phim rạp

Vụ án gã tội phạm thoát tội vì có 24 nhân cách

Loạt phim tài liệu “Monsters Inside: The 24 Faces of Billy Milligan” khám phá trường hợp đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ được miễn tội vì hội chứng đa nhân cách.

Vụ án về gã tội phạm có 24 nhân cách
Phim rạp

Vụ án về gã tội phạm có 24 nhân cách

Loạt phim tài liệu “Monsters Inside: The 24 Faces of Billy Milligan” khám phá trường hợp đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ được miễn tội vì hội chứng đa nhân cách.