Công ty quản lý của Momoland thua kiện
V-pop

Công ty quản lý của Momoland thua kiện

Công ty quản lý của Momoland phải trả Daisy 77.509 USD. Tuy nhiên, MLD Entertainment đã gửi đơn kháng cáo lên tòa án.

MLD bị tòa án yêu cầu bồi thường cho Daisy (cựu thành viên MOMOLAND)
Châu Á

MLD bị tòa án yêu cầu bồi thường cho Daisy (cựu thành viên MOMOLAND)

Tòa án Quận trung tâm Seoul đã đưa ra phán quyết trong vụ tranh chấp thao túng của Daisy với MLD Entertainment.