Đang dẫn thì ô tô bất ngờ trôi đi, anh MC giật mình trước 'tai nạn' nhưng tay giữ nguyên 1 thứ đến 10 năm sau còn được khen chuyên nghiệp
Đời sống

Đang dẫn thì ô tô bất ngờ trôi đi, anh MC giật mình trước 'tai nạn' nhưng tay giữ nguyên 1 thứ đến 10 năm sau còn được khen chuyên nghiệp

Dựa vào bối cảnh xung quanh, nhiều người cho rằng sự cố này đã xảy ra hơn chục năm trước.