Giật mình kiện tướng dancesport Chí Anh giờ thành 'ông chú râu ria'
Thời trang

Giật mình kiện tướng dancesport Chí Anh giờ thành 'ông chú râu ria'

Từ khi giã từ sự nghiệp vận động viên chuyển sang làm huấn luận viên dancesport, Chí Anh ngày càng xuống sắc và phát tướng.

Không thể nhận ra kiện tướng dancesport Chí Anh vì vẻ ngoài xuống cấp
Thời trang

Không thể nhận ra kiện tướng dancesport Chí Anh vì vẻ ngoài xuống cấp

Từ khi giã từ sự nghiệp vận động viên chuyển sang làm huấn luận viên dancesport, Chí Anh ngày càng xuống sắc và phát tướng.