Danh hài Chiến Thắng: Có 5 con, 3 đời vợ, cuộc sống tuổi U50 ra sao?
Tin Sao

Danh hài Chiến Thắng: Có 5 con, 3 đời vợ, cuộc sống tuổi U50 ra sao?

Cuộc sống danh hài Chiến Thắng ở hiện tại.

1 danh hài Vbiz chào đón nhóc tỳ thứ 5 ở tuổi 47, hé lộ luôn dung mạo bé!
Tin Sao

1 danh hài Vbiz chào đón nhóc tỳ thứ 5 ở tuổi 47, hé lộ luôn dung mạo bé!

Hiện tại, khi nhóc tỳ được 4 tháng tuổi, danh hài Chiến Thắng mới công khai dung mạo bé.