Chuyên chưa kể: Vật 'thò' ra trên người Kim Kardashian tại Met Gala trị giá gần 230 triệu VNĐ!
Thời trang

Chuyên chưa kể: Vật 'thò' ra trên người Kim Kardashian tại Met Gala trị giá gần 230 triệu VNĐ!

Gần 230 triệu VNĐ cho một vật thể trên người Kim Kardashian? Một cái giá đắt kinh dị!