Hiền Mai: 'Chồng không nhường nhịn tôi bỏ lâu rồi'
Tin Sao

Hiền Mai: 'Chồng không nhường nhịn tôi bỏ lâu rồi'

Hiền Mai nói cô và Hoàng Minh khắc khẩu, thường xuyên xung đột nhưng ông xã luôn nhường nhịn cô.

'Mặt tôi bị kính xe vỡ đâm nát bét hết, sưng to lên, cột sống thì gãy, không biết có liền lại được không'
Tin Sao

'Mặt tôi bị kính xe vỡ đâm nát bét hết, sưng to lên, cột sống thì gãy, không biết có liền lại được không'

Hiền Mai quyết định nên duyên với chồng sau lần cô gặp tai nạn được anh hết lòng giúp đỡ.