'Múa quạt' trên hit BTS, chàng DJ xứ Trung làm dân tình u mê ngắm visual mà kêu gào 'đã đẹp trai xin đừng làm DJ'
V-pop

'Múa quạt' trên hit BTS, chàng DJ xứ Trung làm dân tình u mê ngắm visual mà kêu gào 'đã đẹp trai xin đừng làm DJ'

Chàng DJ xứ Trung khiến dân tình "đứng ngồi không yên" vì đánh nhạc vừa hay, "múa quạt" vừa dẻo mà lại đẹp trai mê mẩn thế này.

'Múa quạt' trên hit BTS, chàng DJ xứ Trung làm dân tình u mê ngắm visual mà kêu gào 'đã đẹp trai xin đừng làm DJ'
V-pop

'Múa quạt' trên hit BTS, chàng DJ xứ Trung làm dân tình u mê ngắm visual mà kêu gào 'đã đẹp trai xin đừng làm DJ'

Chàng DJ xứ Trung khiến dân tình "đứng ngồi không yên" vì đánh nhạc vừa hay, "múa quạt" vừa dẻo mà lại đẹp trai mê mẩn thế này.