Thử thách 'đuổi bắt' icon đoán tên bài hát, đố bạn trả lời đúng 8/8 câu hỏi!
V-pop

Thử thách 'đuổi bắt' icon đoán tên bài hát, đố bạn trả lời đúng 8/8 câu hỏi!

Một bài quiz siêu vui và đầy trí tưởng tượng với các icon. Cùng đoán thử nha.

Bắt trend 'đuổi icon bắt chữ', thách bạn đoán đúng hết những ca khúc Kpop tưởng dễ mà khó này!
V-pop

Bắt trend 'đuổi icon bắt chữ', thách bạn đoán đúng hết những ca khúc Kpop tưởng dễ mà khó này!

Thử thách đòi hỏi sự tinh ý và vốn kiến thức Kpop hơi bị đỉnh đến từ người chơi, sẵn sàng chưa?