Giới siêu giàu bị bóp méo trong phim ảnh
Phim rạp

Giới siêu giàu bị bóp méo trong phim ảnh

Series Hàn Quốc “Squid Game” phản ánh cái nhìn khuôn mẫu nhưng cũng bộc lộ quan điểm xã hội về nhóm tinh hoa quyền lực với cuộc sống đầy bí ẩn.

Giới siêu giàu bị bóp méo trong phim ảnh
Phim rạp

Giới siêu giàu bị bóp méo trong phim ảnh

Series Hàn Quốc “Squid Game” phản ánh cái nhìn khuôn mẫu nhưng cũng bộc lộ quan điểm xã hội về nhóm tinh hoa quyền lực với cuộc sống đầy bí ẩn.