Nghệ sĩ loan tin 'giun đất chữa Covid-19' sẽ bị xử lý
Tin Sao

Nghệ sĩ loan tin 'giun đất chữa Covid-19' sẽ bị xử lý

Lãnh đạo Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử khẳng định sẽ xử lý nghiêm các nghệ sĩ lan truyền tin giun đất chữa khỏi Covid-19.

Những nghệ sĩ loan tin 'giun đất chữa Covid-19' sẽ bị xử lý
Tin Sao

Những nghệ sĩ loan tin 'giun đất chữa Covid-19' sẽ bị xử lý

Lãnh đạo Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử khẳng định sẽ xử lý nghiêm các nghệ sĩ lan truyền tin giun đất chữa khỏi Covid-19.