Có tới 6 kiểu người trong nhóm chat chung cư, bạn phải biết để cuộc sống dễ dàng hơn bao giờ hết...
Đời sống

Có tới 6 kiểu người trong nhóm chat chung cư, bạn phải biết để cuộc sống dễ dàng hơn bao giờ hết...

Giữa một nhóm chat chung cư ngập lụt drama, bạn chỉ cần biết đủ 6 kiểu người này là được.

5 lý do tui KHÔNG THỂ THIẾU group chung cư trong những ngày này: Quá là vi diệu!
Đời sống

5 lý do tui KHÔNG THỂ THIẾU group chung cư trong những ngày này: Quá là vi diệu!

Phải nói rằng group chung cư thực sự là một "phát minh" vĩ đại của mùa dịch...