Tâm sự của hội 1998 về một năm sóng gió đã qua: “Mẹ từng day dứt vì sinh mình đúng năm con Hổ, nhưng...”
Đời sống

Tâm sự của hội 1998 về một năm sóng gió đã qua: “Mẹ từng day dứt vì sinh mình đúng năm con Hổ, nhưng...”

Một năm đầy thách thức nhưng cũng thật đáng nhớ đối với hội sinh năm 1998, ừ thì cũng qua!