Đánh ghen phim Việt: Thủy Tiên giật trụi tóc, Hồng Ánh hủy dung nhan
Phim rạp

Đánh ghen phim Việt: Thủy Tiên giật trụi tóc, Hồng Ánh hủy dung nhan

Nhiều nghệ sĩ như Thủy Tiên, Hồng Ánh đã có cảnh quay nhớ đời khi thể hiện khả năng đánh nhau, cào cấu lúc đánh ghen trên phim Việt

Đánh ghen phim Việt: Thủy Tiên giật trụi tóc, Hồng Ánh hủy dung nhan
Phim rạp

Đánh ghen phim Việt: Thủy Tiên giật trụi tóc, Hồng Ánh hủy dung nhan

Nhiều nghệ sĩ như Thủy Tiên, Hồng Ánh đã có cảnh quay nhớ đời khi thể hiện khả năng đánh nhau, cào cấu lúc đánh ghen trên phim Việt

Phải xử phạt nếu nghệ sĩ không minh bạch khi làm từ thiện
Tin Sao

Phải xử phạt nếu nghệ sĩ không minh bạch khi làm từ thiện

Nghệ sĩ Việt cho rằng Bộ Văn hóa cần áp dụng chế tài, xử phạt khi ban hành bộ quy tắc ứng xử, đặc biệt là hành vi không minh bạch từ thiện.