HR bị người xin việc 'block' thẳng tay vì câu trả lời 'lương bên chị dưới 1 tỷ', netizen mổ xẻ rốt cuộc ai đúng - ai sai?
Đời sống

HR bị người xin việc 'block' thẳng tay vì câu trả lời 'lương bên chị dưới 1 tỷ', netizen mổ xẻ rốt cuộc ai đúng - ai sai?

Đọc cuộc hội thoại giữa HR và ứng viên thì ngắn còn đọc bình luận thì dài mãi không hết.