Biti's xin lỗi vì dùng gấm Trung Quốc để tôn vinh nét đẹp miền Trung
Thời trang

Biti's xin lỗi vì dùng gấm Trung Quốc để tôn vinh nét đẹp miền Trung

Lãnh đạo bộ phận marketing của Biti's đã lên tiếng xin lỗi, tuyên bố thu hồi và làm lại toàn bộ sản phẩm vì đã sử dụng loại gấm rẻ tiền mua trên website Trung Quốc.

Biti's thu hồi sản phẩm vì dùng gấm rẻ tiền của Trung Quốc
Tin Sao

Biti's thu hồi sản phẩm vì dùng gấm rẻ tiền của Trung Quốc

Lãnh đạo bộ phận marketing của Biti's đã lên tiếng xin lỗi, tuyên bố thu hồi và làm lại toàn bộ sản phẩm vì đã sử dụng loại gấm rẻ tiền mua trên website Trung Quốc.