Nghệ sĩ hài tìm cách xoay xở sau 4 tháng thất nghiệp
Tin Sao

Nghệ sĩ hài tìm cách xoay xở sau 4 tháng thất nghiệp

Lê Trang, Hải Triều, Hữu Tín cho biết thu nhập của họ bằng không vì mất show diễn hoàn toàn.

Nghệ sĩ hài khó khăn vì thất nghiệp 4 tháng
Tin Sao

Nghệ sĩ hài khó khăn vì thất nghiệp 4 tháng

Lê Trang, Hải Triều, Hữu Tín cho biết thu nhập của họ bằng không vì mất show diễn hoàn toàn.