Sự nghiệp Seo Hyun sau khi SNSD ngừng hoạt động
V-pop

Sự nghiệp Seo Hyun sau khi SNSD ngừng hoạt động

Seo Hyun tập trung vào sự nghiệp diễn xuất sau khi cô ngừng hoạt động cùng SNSD. Nữ ca sĩ thường xuyên đảm nhận vai chính.

Sự nghiệp Seo Hyun sau khi SNSD tan rã
V-pop

Sự nghiệp Seo Hyun sau khi SNSD tan rã

Seo Hyun tập trung vào sự nghiệp diễn xuất sau khi cô ngừng hoạt động cùng SNSD. Nữ ca sĩ thường xuyên đảm nhận vai chính.