Trần Tình (Naked Love) #6: Làm bạn với người yêu cũ có phải vì muốn níu kéo?
Đời sống

Trần Tình (Naked Love) #6: Làm bạn với người yêu cũ có phải vì muốn níu kéo?

Cùng host Quý Somsen và 2 khách mời bàn về chuyện làm bạn với người yêu cũ tại Trần Tình (Naked Love) #6.

Trần Tình (Naked Love) #6: Làm bạn với người yêu cũ, tại sao không?
Tin Sao

Trần Tình (Naked Love) #6: Làm bạn với người yêu cũ, tại sao không?

Cùng Trần Tình (Naked Love) tập 6 khai thác chủ đề đang cực kỳ được quan tâm: Nên hay không làm bạn với người yêu cũ?