Kiếm tiền tỷ từ order đồ Taobao: Cô gái bỏ việc, vay ngân hàng 20 triệu 'làm giàu' và hành trình trầy trật
Đời sống

Kiếm tiền tỷ từ order đồ Taobao: Cô gái bỏ việc, vay ngân hàng 20 triệu 'làm giàu' và hành trình trầy trật

Chia tay người yêu nên quyết định phải làm giàu mọi giá, giờ đây mỗi tháng Thảo Linh đã có thể kiếm được trăm triệu.

Hội vốn ít vẫn “tiền đẻ ra tiền”: Người có 2 triệu, 'bày mưu' gọi vốn rồi đạt 700 triệu sau nửa năm, người vay lãi 33% vẫn thấy đáng
Đời sống

Hội vốn ít vẫn “tiền đẻ ra tiền”: Người có 2 triệu, 'bày mưu' gọi vốn rồi đạt 700 triệu sau nửa năm, người vay lãi 33% vẫn thấy đáng

Vẫn biết muốn đổi đời phải đầu tư, kinh doanh để đẻ ra tiền, nhưng không có vốn thì làm sao bây giờ?