Chùm ảnh: Loạt cosplay ấn tượng “xâm chiếm” sự kiện hot, lâu lắm dân mê lễ hội ở Sài Gòn mới lại bung xoã hết cỡ thế này!
Đời sống
Hàng nghìn bạn trẻ đổ về lễ hội truyện tranh ở Quận 7: Xếp hàng từ 4h sáng, đến nơi không được vào phải nằm vật ra đất
Đời sống

Hàng nghìn bạn trẻ đổ về lễ hội truyện tranh ở Quận 7: Xếp hàng từ 4h sáng, đến nơi không được vào phải nằm vật ra đất

Chỉ cần 1 từ để miêu tả về sự kiện AniAni Festival ngay lúc này, đó chính là: Đông!