'Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý' phiên bản 2022 bị chê
Phim rạp

'Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý' phiên bản 2022 bị chê

Dàn diễn viên trong Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý phiên bản mới bị chê tạo hình kém nổi bật, vô danh, cảnh quay thiếu đầu tư.

'Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý' phiên bản 2022 bị chê
Phim rạp

'Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý' phiên bản 2022 bị chê

Dàn diễn viên trong "Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý" phiên bản mới bị chê tạo hình kém nổi bật, vô danh, cảnh quay thiếu đầu tư.