Ca khúc của Lisa vào top bảng xếp hạng Billboard Hot 100
V-pop

Ca khúc của Lisa vào top bảng xếp hạng Billboard Hot 100

"LALISA" của Lisa (BlackPink) có mặt trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100 ở vị trí thứ 84.

Ca khúc của Lisa vào top bảng xếp hạng Billboard Hot 100
V-pop

Ca khúc của Lisa vào top bảng xếp hạng Billboard Hot 100

"LALISA" của Lisa (BlackPink) có mặt trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100 ở vị trí thứ 84.

Ca khúc của Lisa lọt bảng xếp hạng Billboard Hot 100
V-pop

Ca khúc của Lisa lọt bảng xếp hạng Billboard Hot 100

"LALISA" của Lisa (BlackPink) có mặt trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100 ở vị trí thứ 84.