Thích người ta cho cố nhưng khi được đáp lại thì sợ, chuyện cũ rích nhưng vì sao vậy?
Đời sống

Thích người ta cho cố nhưng khi được đáp lại thì sợ, chuyện cũ rích nhưng vì sao vậy?

Đến khi tình cảm được đáp lại thì họ lại không thoải mái, chỉ muốn trốn tránh đối phương.

Thực ra, sự độc lập không có lợi cho tình yêu như bạn nghĩ
Đời sống

Thực ra, sự độc lập không có lợi cho tình yêu như bạn nghĩ

Nhiều người không nhận ra rằng, chính sự độc lập mà họ tôn sùng đã khiến họ ngày càng đẩy đối phương ra xa hơn.