2 năm kể từ ngày cố diễn viên Mai Phương qua đời, cuộc sống của bé Lavie và Phùng Ngọc Huy hiện tại ra sao?
Tin Sao

2 năm kể từ ngày cố diễn viên Mai Phương qua đời, cuộc sống của bé Lavie và Phùng Ngọc Huy hiện tại ra sao?

Sau biến cố lớn, Phừng Ngọc Huy có ý định đưa con gái sang Mỹ nhưng tại sao đến nay Lavie - con gái cố diễn viên Mai Phương vẫn ở Việt Nam?