Kiếm được tí tiền đã vênh váo, vợ nói 1 câu hiểm chồng 'chết sững'
Tình yêu

Kiếm được tí tiền đã vênh váo, vợ nói 1 câu hiểm chồng 'chết sững'

Chồng tôi cũng chẳng vừa, bao nhiêu công sức tôi gây dựng mới có được ngày hôm nay mà anh coi như không

Vợ cố gắng hòa giải, chồng bất cần lập tức nhận cái kết đắng
Tình yêu

Vợ cố gắng hòa giải, chồng bất cần lập tức nhận cái kết đắng

Sau 3 lần chồng tỏ thái độ bất cần, người vợ điên tiết ngồi bật dậy, dùng tay đẩy và đạp chồng ngã lăn xuống giường.