Tập đoàn Meta hỗ trợ Việt Nam hướng tới nền kinh tế số bền vững
Đời sống

Tập đoàn Meta hỗ trợ Việt Nam hướng tới nền kinh tế số bền vững

Tập đoàn Meta sẽ hỗ trợ Việt Nam hướng tới nền kinh tế số bền vững, trong đó tập trung vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong quá trình chuyển đổi số để nhanh chóng phục hồi hậu Covid-19 và phát triển mạnh mẽ...

"Việt Nam có đầy đủ lợi thế để phát triển kinh tế số"
Đời sống

"Việt Nam có đầy đủ lợi thế để phát triển kinh tế số"

Theo ông Rafael Frankel, Giám đốc Chính sách Công khu vực Nam Á và Đông Nam Á, Meta, Việt Nam có đầy đủ những yếu tố để phát triển mạnh kinh tế số.