Sơn Tùng chỉ ẩn MV There's No One At All tại thị trường Việt Nam, ở nước ngoài vẫn xem được bình thường?
V-pop
Sơn Tùng chỉ ẩn MV gây phẫn nộ tại thị trường Việt Nam, ở nước ngoài vẫn xem được bình thường?
V-pop