Nhã Phương đi ăn cùng Trường Giang tiện phát luôn cẩu lương, còn làm hành động cực ngọt này?
Tin Sao

Nhã Phương đi ăn cùng Trường Giang tiện phát luôn cẩu lương, còn làm hành động cực ngọt này?

Dù đã có với nhau một "tiểu công chúa", Nhã Phương và Trường Giang vẫn tình cảm như thời mới yêu.