Từ ồn ào đang 'gắt' nhất MXH: Life-coach là gì? Và họ kiếm tiền như thế nào?
Đời sống

Từ ồn ào đang 'gắt' nhất MXH: Life-coach là gì? Và họ kiếm tiền như thế nào?

Bạn có thể bắt gặp từ này ở nhiều nơi nhưng đã thực sự hiểu rõ nó?

Cùng là công việc trong mơ, kiếm ra tiền và dễ dàng nổi tiếng, nhưng KOC - KOL khác nhau ở đâu?
Đời sống

Cùng là công việc trong mơ, kiếm ra tiền và dễ dàng nổi tiếng, nhưng KOC - KOL khác nhau ở đâu?

Muốn trở thành một KOC, bạn cần phải biết rõ điều này trước đã.