Sao kê tài khoản là bắt buộc, nhưng chưa đủ để minh bạch
Tin Sao

Sao kê tài khoản là bắt buộc, nhưng chưa đủ để minh bạch

Theo các luật sư, minh bạch, sử dụng đúng mục đích, trao đúng đối tượng là yêu cầu bắt buộc trong hoạt động thiện nguyện.

Sao kê tài khoản chỉ là một phần trong việc minh bạch từ thiện
Tin Sao

Sao kê tài khoản chỉ là một phần trong việc minh bạch từ thiện

Theo các luật sư, minh bạch, sử dụng đúng mục đích, trao đúng đối tượng là yêu cầu bắt buộc trong hoạt động thiện nguyện.

Yêu cầu nghệ sĩ Việt minh bạch khi quyên góp từ thiện
Tin Sao

Yêu cầu nghệ sĩ Việt minh bạch khi quyên góp từ thiện

Bộ quy tắc ứng xử nghệ sĩ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch soạn thảo, dự kiến ban hành trong thời gian tới. Đây sẽ là căn cứ để hình thành chuẩn mực đạo đức của giới nghệ sĩ.