Nghệ sĩ Việt đừng thách đố khi bị yêu cầu minh bạch từ thiện
Tin Sao

Nghệ sĩ Việt đừng thách đố khi bị yêu cầu minh bạch từ thiện

Không minh bạch rõ ràng dòng tiền thu - chi khi kêu gọi quyên góp từ thiện có thể khiến danh tiếng nghệ sĩ xuống dốc, thậm chí đánh mất sự nghiệp, hợp đồng quảng cáo.

Nghệ sĩ Việt đừng hờn dỗi khi bị yêu cầu minh bạch từ thiện
Tin Sao

Nghệ sĩ Việt đừng hờn dỗi khi bị yêu cầu minh bạch từ thiện

Không minh bạch, rõ ràng dòng tiền thu - chi khi kêu gọi quyên góp từ thiện có thể khiến danh tiếng nghệ sĩ xuống dốc, thậm chí đánh mất sự nghiệp, hợp đồng quảng cáo.