Chi Pu có động thái mới nhất giữa lúc bị soi vòng 2 to bất thường, liên quan đến một thứ khi còn ở Việt Nam?
Tin Sao
Netizen soi vòng 2 to bất thường của Chi Pu, còn dùng thủ thuật để che chắn bụng sau khi sang Mỹ?
Tin Sao

Netizen soi vòng 2 to bất thường của Chi Pu, còn dùng thủ thuật để che chắn bụng sau khi sang Mỹ?

Nhiều "thám tử mạng" tiếp tục soi loạt ảnh check in tại Mỹ của Chi Pu và nhận ra điều bất thường này.