Vì sao người giàu thích chơi golf: Để củng cố địa vị, gặp những đại gia khác trên sân và còn gì nữa?
Đời sống

Vì sao người giàu thích chơi golf: Để củng cố địa vị, gặp những đại gia khác trên sân và còn gì nữa?

Hoá ra hội người giàu không chỉ chơi golf vì thích, đằng sau có rất nhiều lý do!