Trang Nemo khai sạch những thứ đã đụng dao kéo, riêng thứ cuối cùng sửa nhiều đến mức không nhớ nổi
Đời sống

Trang Nemo khai sạch những thứ đã đụng dao kéo, riêng thứ cuối cùng sửa nhiều đến mức không nhớ nổi

Chính bản thân Trang Nemo cũng không thể nhớ nổi mình đã sửa những gì.