Tin buồn: Nhạc sĩ Hồng Đăng qua đời
Tin Sao

Tin buồn: Nhạc sĩ Hồng Đăng qua đời

Thông tin nhạc sĩ Hồng Đăng ra đi khiến người hâm mộ thương xót.