Có tới 6 kiểu người trong nhóm chat chung cư, bạn phải biết để cuộc sống dễ dàng hơn bao giờ hết...
Đời sống

Có tới 6 kiểu người trong nhóm chat chung cư, bạn phải biết để cuộc sống dễ dàng hơn bao giờ hết...

Giữa một nhóm chat chung cư ngập lụt drama, bạn chỉ cần biết đủ 6 kiểu người này là được.

Lật tẩy 'bí mật' bên trong nhóm chat Chung cư bằng loạt drama: Từ đổ rác, bó rau cho đến... chôm đồ đủ cả!
Đời sống

Lật tẩy 'bí mật' bên trong nhóm chat Chung cư bằng loạt drama: Từ đổ rác, bó rau cho đến... chôm đồ đủ cả!

Chưa bao giờ nhóm chat ở các Chung cư lại nhộn nhịp đến thế, nhưng càng nhộn nhịp thì càng lắm... drama để nói.