Lương Bổng 'Người Phán Xử': 'Tôi cảm thấy bị xúc phạm!'
Phim rạp

Lương Bổng 'Người Phán Xử': 'Tôi cảm thấy bị xúc phạm!'

Phát ngôn sau khi VTV chiếu phim Người Phán Xử thì tình hình các băng ổ nhóm tội phạm xã hội đen xảy ra rất nhiều khiến NSND Trung Anh cảm thấy bị xúc phạm

Lương Bổng 'Người Phán Xử': 'Tôi cảm thấy bị xúc phạm trước phát ngôn này!'
Phim rạp

Lương Bổng 'Người Phán Xử': 'Tôi cảm thấy bị xúc phạm trước phát ngôn này!'

Phát ngôn sau khi VTV chiếu phim Người Phán Xử thì tình hình các băng ổ nhóm tội phạm xã hội đen xảy ra rất nhiều khiến NSND Trung Anh cảm thấy bị xúc phạm