Tự cắt tóc, Hải Triều thành Ngũ A Ca - Thùy Anh khác gì thửa ruộng
Thời trang

Tự cắt tóc, Hải Triều thành Ngũ A Ca - Thùy Anh khác gì thửa ruộng

Có lẽ ai làm cây kéo vàng cũng được trừ Hải Triều và Thùy Anh ra.

2 màn tự cắt tóc fail nhất mùa dịch: Hải Triều như Ngũ A Ca, Thùy Anh ruộng bậc thang
Thời trang

2 màn tự cắt tóc fail nhất mùa dịch: Hải Triều như Ngũ A Ca, Thùy Anh ruộng bậc thang

Có lẽ ai làm cây kéo vàng cũng được trừ Hải Triều và Thùy Anh ra.